Muzyka

Demo 1: Muzyka z reklam

Demo 2: Muzyka elektroniczna

Muzyka komponowana przez lata, pochodzi z różnych okresów twórczości. Wykorzystane są różne techniki, od sampli przez syntezatory do żywych instrumentów. To droga rozwoju i dojrzewania.